Öğrenci Merkezli Uygulamaların Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması

  • Hasan Kurnaz Yes
  • Kadir Korkutan

Abstract

Bu meta-analiz, geleneksel öğretim yöntemleri ile öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin okuma tutumuna etkisini incelemek ve çalışmaların etki büyüklüğünün hangi değişkenlere göre farklılaştığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada belirlenen ölçütler çerçevesinde 2000-2020 yılları arasında yayımlanan 26 farklı çalışmadan 30 deney grubu ve bu deney gruplarına karşılık gelen kontrol gruplarının istatistiksel verileri kullanılmıştır. Toplam 1605 öğrencinin yer aldığı meta-analizde, uygulanan yöntemlerin okuma tutum puanlarına ne kadar etki ettiği Hedge’s g ve rastgele etkiler modeli kullanılarak belirlenmiştir. Analizler sonucunda, çalışmalarda kullanılan tüm öğrenci merkezli uygulamaların öğrencilerin okuma tutumları üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu ve bireysel etki büyüklüğü değerlerinin g=1.42 ve g=0.03 arasında değiştiği görülmüştür. Bireysel etki büyüklüğü değerlerinin 17 tanesinin istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) ve 13 tanesinin de anlamsız (p>0.05) olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda 30 çalışmaya ilişkin veriler kullanılarak hesaplanan genel etki büyüklüğünün orta düzeyde ve anlamlı olduğu  (g=0.519, GA = 0.386-0.652, SH= 0.06, p<.001) belirlenmiştir. Yayın yılı, örneklem büyüklüğü, yayın türü, uygulama bölgesi, sınıf düzeyi ve uygulama süresi için yapılan alt grup analizlerinde, anlamlı sonuç bulunmamıştır. Elde edilen sonuçlar tartışılarak araştırmacılara ve uygulama yapan uzmanlara yönelik öneriler getirilmiştir.

Published
2023-01-31
How to Cite
KURNAZ, Hasan; KORKUTAN, Kadir. Öğrenci Merkezli Uygulamaların Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 113-134, jan. 2023. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/463>. Date accessed: 02 oct. 2023.
Section
Makaleler / Articles