Kurnaz, Hasan, AND Korkutan, Kadir. " Öğrenci Merkezli Uygulamaların Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 10 Number 1 (31 January 2023)