KURNAZ, Hasan; KORKUTAN, Kadir. Öğrenci Merkezli Uygulamaların Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 113-134, jan. 2023. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/463>. Date accessed: 02 oct. 2023.