Kurnaz, H., & Korkutan, K. 2023 Jan 31. Öğrenci Merkezli Uygulamaların Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Başkent University Journal of Education. [Online] 10:1