Kurnaz, Hasan, & Kadir Korkutan. " Öğrenci Merkezli Uygulamaların Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması." Başkent University Journal of Education [Online], 10.1 (2023): 113-134. Web. 2 Oct. 2023