Kurnaz, H., & Korkutan, K. (2023). Öğrenci Merkezli Uygulamaların Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. BaşKent University Journal Of Education, 10(1), 113-134. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/463