Akademik Personelin Plaza Dili’ni Kullanım Durumunun İncelenmesi: Küreselleşmenin Dile Yansıması

  • Neşe Uygun Yazar
  • Sakine Hakkoymaz

Abstract

Türkiye’de son zamanlarda Plaza Dili olarak tanımlanan bir dil, üniversitelerde ve plaza gibi şirketlerde çalışan personel tarafından ortaya çıkarılmıştır. Bu araştırmanın amacı; geniş kitlelere ulaşan Plaza Dili’nin yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik personel arasında kullanım sıklığını ve ortamını belirlemektir. Araştırmada, Plaza Dili’nin üniversitede çalışan akademik personel arasında kullanım sıklığını belirlemek amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini; farklı şehirlerdeki vakıf ve devlet üniversitelerinde bulunan 310 akademik personel oluşturmaktadır. Araştırmaya ulaşılması kolay, gönüllü akademisyenlerden kolay örnekleme yöntemi ile veri toplanmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan  “Plaza Dili Anketi” ile toplanmış; yüzde ve frekans tekniği ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; akademik personelin % 95,48’i Plaza Dili’ni kullanmaktadır. Yaşa, cinsiyete, fakülteye ve unvana göre Plaza Dili’nin kullanım sıklığı değişmektedir. Plaza Dili’ni kullanım ortamının en çoktan en aza doğru ofis/iş hayatı, ders/sınıf ortamı ve günlük yaşam/sosyal medya olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Akademik personelin ana dillerini özenli kullanmalarına yönelik üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri beklenmektedir.

Published
2022-07-31
How to Cite
UYGUN, Neşe; HAKKOYMAZ, Sakine. Akademik Personelin Plaza Dili’ni Kullanım Durumunun İncelenmesi: Küreselleşmenin Dile Yansıması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 217-224, july 2022. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/420>. Date accessed: 02 oct. 2023.
Section
Makaleler / Articles