Uygun, N., & Hakkoymaz, S. 2022 Jul 31. Akademik Personelin Plaza Dili’ni Kullanım Durumunun İncelenmesi: Küreselleşmenin Dile Yansıması. Başkent University Journal of Education. [Online] 9:2