Uygun, N., & Hakkoymaz, S. (2022). Akademik Personelin Plaza Dili’ni Kullanım Durumunun İncelenmesi: Küreselleşmenin Dile Yansıması. BaşKent University Journal Of Education, 9(2), 217-224. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/420