Uygun, Neşe, & Sakine Hakkoymaz. " Akademik Personelin Plaza Dili’ni Kullanım Durumunun İncelenmesi: Küreselleşmenin Dile Yansıması." Başkent University Journal of Education [Online], 9.2 (2022): 217-224. Web. 28 Nov. 2022