UYGUN, Neşe; HAKKOYMAZ, Sakine. Akademik Personelin Plaza Dili’ni Kullanım Durumunun İncelenmesi: Küreselleşmenin Dile Yansıması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 217-224, july 2022. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/420>. Date accessed: 28 nov. 2022.