Uygun, Neşe, AND Hakkoymaz, Sakine. " Akademik Personelin Plaza Dili’ni Kullanım Durumunun İncelenmesi: Küreselleşmenin Dile Yansıması" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 9 Number 2 (31 July 2022)