Tek Başına Olma Türleri Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Types of Solitude Scale: Validity and Reliability Study of the Turkish Form

  • Tunahan Erpay Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi
  • Gökhan Atik Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi

Abstract

Bu çalışmada Wang (2006) tarafından geliştirilmiş olan Tek Başına Olma Türleri Ölçeğinin Türkçeye çevrilmesi ve üniversite öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirlik kanıtlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Ölçeğin uyarlama çalışması iki farklı katılımcı grup üzerinde gerçekleştirilmiştir. İlk grup 245 (%24.1 erkek, %75.9 kadın), ikinci grup 470 (%30.2 erkek, %69.8 kadın) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri ile elde edilen sonuçlara göre ölçeğin Türkçe Formu 20 maddeden ve üç faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler; aydınlanma, yalnızlık ve rahatlamadır. Ölçeğin yapı geçerliğine ve güvenirlik katsayılarına ilişkin elde edilen değer ölçeğin üniversite öğrencileri üzerinde uygulanabilir nitelikte olduğunu ortaya koymaktadır.

Published
2019-07-31
How to Cite
ERPAY, Tunahan; ATIK, Gökhan. Tek Başına Olma Türleri Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 192-201, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/188>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles