Erpay, Tunahan, & Gökhan Atik. " Tek Başına Olma Türleri Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması." Başkent University Journal of Education [Online], 6.2 (2019): 192-201. Web. 7 Jul. 2020