Erpay, T., & Atik, G. 2019 Jul 31. Tek Başına Olma Türleri Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education. [Online] 6:2