ERPAY, Tunahan; ATIK, Gökhan. Tek Başına Olma Türleri Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 192-201, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/188>. Date accessed: 11 aug. 2020.