Erpay, T., & Atik, G. (2019). Tek Başına Olma Türleri Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. BaşKent University Journal Of Education, 6(2), 192-201. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/188