Erpay, Tunahan, AND Atik, Gökhan. " Tek Başına Olma Türleri Ölçeği: Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 6 Number 2 (31 July 2019)