Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Kapsamında İncelenmesi

Abstract

Bu çalışmanın amacı 2018 ilkokul hayat bilgisi öğretim programında yer alan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf kazanımları Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaşam becerileri sınıflamasına göre incelemektir. Araştırma belgesel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın veri kaynağı olarak 2018 hayat bilgisi öğretim programında yer alan birinci, ikinci ve üçüncü sınıf kazanımlar kullanılmıştır. Veriler çözümlenirken belgesel tarama modelinin içerik çözümlemesi türünden yararlanılmıştır. Analiz sürecinde iki farklı araştırmacı tarafından bağımsız olarak kodlamalar yapılmıştır. Sonuç olarak programdaki kazanımlarda en çok karar verme ve problem çözme; eleştirel ve yaratıcı düşünme, öz farkındalık ve empati becerilerine yer verildiği görülmüştür. Becerilerin sınıf düzeyi ve konu alanına dağılımlarına bakıldığında sistematik bir dağılımın olmadığı sonucuna varılmıştır. Öte yandan, iletişim ve kişiler arası iletişim ve stres ve duygularla başa çıkma yaşam becerilerine ise kazanımlarda çok az yer verildiği görülmüştür. Konu alanlarına göre “Okulumuzda Hayat” ve “Evde Hayat” konu alanlarında yaşam becerilerini yansıtan daha çok kazanıma rastlanmıştır.

Author Biography

Funda Uysal

Eğitim programları ve öğretimi

Published
2022-07-31
How to Cite
ÖZKAN ELGÜN, İmgehan; UYSAL, Funda. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Kapsamında İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 122-135, july 2022. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/366>. Date accessed: 02 feb. 2023.
Section
Makaleler / Articles