Özkan Elgün, ., & Uysal, F. 2022 Jul 31. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Kapsamında İncelenmesi. Başkent University Journal of Education. [Online] 9:2