Özkan Elgün, İmgehan, AND Uysal, Funda. " Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Kapsamında İncelenmesi" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 9 Number 2 (31 July 2022)