Özkan Elgün, ., & Uysal, F. (2022). Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Kapsamında İncelenmesi. BaşKent University Journal Of Education, 9(2), 122-135. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/366