ÖZKAN ELGÜN, İmgehan; UYSAL, Funda. Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programı Kazanımlarının Yaşam Becerileri Kapsamında İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 122-135, july 2022. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/366>. Date accessed: 28 nov. 2022.