Göç ve Çeşitlilik: KKTC’ye Göçle Gelen Lise Öğrencilerinin Uyumuna Yönelik Bir Durum Saptama Çalışması

  • Tuba Gokmenoglu University of Glasgow
  • Ferda Öztürk Kömleksiz Lefke Avrupa Üniversitesi

Abstract

KKTC’de farklı ülkeden göçle gelen çok sayıda öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenciler uyumlarını etkileyen pek çok akademik ve sosyal sorunla karşılaşmaktadır. Bu çalışmada, göçle gelen öğrencilerin uyum sağlamasına yönelik program önerilerinde bulunmak amacıyla göçle gelen lise öğrencilerinin KKTC yaşam şekline ve kültürüne uyum durumlarını saptamak ve uyum durumlarını etkileyen değişkenleri belirlemek amaçlanmıştır. Nitel araştırma deseni olan durum çalışması yöntemi ile lise öğrencileri, öğretmenler, okul yöneticileri, bakanlık üst düzey yöneticileri ve siyasetçiler olmak üzere 87 kişiyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bulgular, öğrencilerin KKTC yaşam ve kültürüne uyumuve uyuma yönelik yürütülen çalışmalar kategorileri altında paylaşılmıştır. Bulgulara göre, KKTC’ye geliş yaşı, yaşam şekli ve sosyoekonomik durum, ailenin uyum durumu, sosyal ilişkiler ve dil becerileri öğrencilerin uyumunu etkileyen değişkenler olarak kodlanmıştır. Türkiye’den gelen öğrencilerin yaşadıkları uyum sorununun yaşam koşulları ve sosyoekonomik durumdan,  içinde bulundukları sosyal ilişkilerin yapısından kaynaklandığı; üçüncü ülkelerden gelen öğrencilerin yaşadıkları en önemli uyum sorununun kaynağının dil bariyeri olduğu bulgularına ulaşılmıştır.

Published
2019-07-31
How to Cite
GOKMENOGLU, Tuba; ÖZTÜRK KÖMLEKSIZ, Ferda. Göç ve Çeşitlilik: KKTC’ye Göçle Gelen Lise Öğrencilerinin Uyumuna Yönelik Bir Durum Saptama Çalışması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 265-281, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/220>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles