Gokmenoglu, T., & Öztürk Kömleksiz, F. (2019). Göç ve Çeşitlilik: KKTC’ye Göçle Gelen Lise Öğrencilerinin Uyumuna Yönelik Bir Durum Saptama Çalışması. BaşKent University Journal Of Education, 6(2), 265-281. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/220