Gokmenoglu, Tuba, & Ferda Öztürk Kömleksiz. " Göç ve Çeşitlilik: KKTC’ye Göçle Gelen Lise Öğrencilerinin Uyumuna Yönelik Bir Durum Saptama Çalışması." Başkent University Journal of Education [Online], 6.2 (2019): 265-281. Web. 21 Jan. 2021