Gokmenoglu, Tuba, AND Öztürk Kömleksiz, Ferda. " Göç ve Çeşitlilik: KKTC’ye Göçle Gelen Lise Öğrencilerinin Uyumuna Yönelik Bir Durum Saptama Çalışması" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 6 Number 2 (31 July 2019)