Gokmenoglu, T., & Öztürk Kömleksiz, F. 2019 Jul 31. Göç ve Çeşitlilik: KKTC’ye Göçle Gelen Lise Öğrencilerinin Uyumuna Yönelik Bir Durum Saptama Çalışması. Başkent University Journal of Education. [Online] 6:2