Farklı Okul Türlerinde Okul İklimi Nasıl Değişmektedir?

  • Zeynep Kaya Aybek
  • Başak Ercan
  • Engin Güven
  • Rıza Salar Dr.

Abstract

Bu çalışmada akademik başarıya göre farklı okullara sınıflandırılan öğrencilerin bulunduğu okulların iklimlerini karşılaştırmak amaçlanmaktadır. Çalışmada 2018 yılında uygulanan PISA Türkiye veri seti kullanılmıştır. Okul iklimini yordayan on bir adet değişkenden sekiz değişken öğrenci anketinden, üç değişken ise yönetici anketinden analize tabi tutulmuştur. Okul katmanlaştırmanın okul iklimini belirleyen değişkenler ile ilişkisini tespit etmek amacıyla çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) kullanılmıştır.  Elde edilen bulgulara göre merkezi sınav ile öğrenci alan okullarda akran zorbalığının daha az yaşandığı, Türkçe dersindeki sınıf disiplin ortamının daha olumlu olduğu, okuldaki rekabet ortamının yüksek olduğu, ve aile katılımının daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca iki okul kategorisinde öğrencinin okula aidiyet duygusu anlamlı olarak birbirinden farklı olmamakla birlikte öğrencilerin ortalama indeks puanlarının OECD puanlarının altında olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen bulgulardan yola çıkılarak eğitim politika önerileri getirilmiştir.

Published
2022-07-31
How to Cite
KAYA AYBEK, Zeynep et al. Farklı Okul Türlerinde Okul İklimi Nasıl Değişmektedir?. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 193-206, july 2022. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/486>. Date accessed: 01 oct. 2022.
Section
Makaleler / Articles