Kaya Aybek, Z., Ercan, B., Güven, E., & Salar, R. 2022 Jul 31. Farklı Okul Türlerinde Okul İklimi Nasıl Değişmektedir?. Başkent University Journal of Education. [Online] 9:2