Kaya Aybek, Zeynep, Ercan, Başak, Güven, Engin, AND Salar, Rıza. " Farklı Okul Türlerinde Okul İklimi Nasıl Değişmektedir?" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 9 Number 2 (31 July 2022)