Kaya Aybek, Z., Ercan, B., Güven, E., & Salar, R. (2022). Farklı Okul Türlerinde Okul İklimi Nasıl Değişmektedir?. BaşKent University Journal Of Education, 9(2), 193-206. Retrieved from http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/486