Genetik ve Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Anlayış Ölçeği: Türkçe Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması

  • Ümran Betül Cebesoy Uşak Üniversitesi
  • Dilek Karışan adnan menderes üniversitesi

Abstract

Bu çalışmanın amacı Bruu-Carver, Castera, Gericke, Menezes-Evangelista ve El-Hani (2017) tarafından geliştirilen Genetik ve Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Anlayış Ölçeği’nin (GGUYTAÖ) Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik araştırmasını yapmaktır. Ölçek, fen eğitimi ve bilim okuryazarlığı üzerine yapılan araştırmalarda kullanılmak üzere genç yetişkinlerin genetik determinizm düzeylerini, gen-çevre etkileşimi ve modern genetik uygulamalarına yönelik bilgi düzeylerini, aynı zamanda modern genetik uygulamalarına yönelik tutumlarını belirlemek ve bilgi düzeyleri ile tutumları arasındaki ilişkileri incelemek için geliştirilmiştir. Ölçek iki devlet üniversitesinin eğitim fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte olan 682 birinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Veriler üzerinde doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları GGUYTAÖ’nin ilk 3 bölümü için (genetik determinizm, gen-çevre etkileşimi ve modern uygulamalar hakkında genel bilgi) boyutları için 4 boyutlu bir yapıyı desteklediği ve GGUYTAÖ’nün son bölümü olan modern genetik uygulamalara yönelik tutumlar bölümünde ise 4 boyutlu bir yapıyı desteklemektedir. Ölçeğin bölümlerinin Cronbach alpha değerlerinin sırasıyla 0.71, 0.71, 0.68 ve 0.76 olduğu hesaplanırken tekrar test güvenilirliğinin 0.95 olduğu belirlenmiştir. Bu bulgulara dayanılarak bu çalışma, ilgili alan yazına Genetik ve Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Anlayış Ölçeğinin geçerli ve güvenilir bir uyarlama örneği sunmaktadır.

Published
2019-07-31
How to Cite
CEBESOY, Ümran Betül; KARIŞAN, Dilek. Genetik ve Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Anlayış Ölçeği: Türkçe Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 282-292, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/210>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles