CEBESOY, Ümran Betül; KARIŞAN, Dilek. Genetik ve Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Anlayış Ölçeği: Türkçe Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 282-292, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/210>. Date accessed: 21 jan. 2021.