Cebesoy, Ümran, AND Karışan, Dilek. " Genetik ve Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Anlayış Ölçeği: Türkçe Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 6 Number 2 (31 July 2019)