Cebesoy, Ümran, & Dilek Karışan. " Genetik ve Genetik Uygulamalarına Yönelik Tutum ve Anlayış Ölçeği: Türkçe Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması." Başkent University Journal of Education [Online], 6.2 (2019): 282-292. Web. 21 Jan. 2021