İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi 2018 Yılı Öğretim Programının Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi

  • Nida Temiz

Abstract

ÖZ


Çalışmanın amacı ilkokul 3. Hayat Bilgisi Dersi öğretim programının karakter eğitimi açısından incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda çalışma da ilkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersinin kazanımlarının açıklamaları ile birlikte hangi karaktere/değere seslendiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ile derinlemesine betimsel ve içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın veri analizi sonucunda İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi kazanımlarının hepsinin en az bir karaktere/değere seslendiği; bu karakterlerin/değerlerin aile birliği, çalışkanlık, dayanışma, demokrasi, duyarlılık, ekonomiklik, güven, işbirliği, kibarlık, nezaket, saygı, sorumluluk, vatanseverlik/ iyi vatandaşlık, yardımlaşma, zarafet olduğu ortaya koyulmuştur. Bunun yanı sıra veri analizi bu karakterlerin/değerlerin içeriklerini 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi kapsamında işaret etmiş ve ortaya çıkarmıştır. Ayrıca, araştırmanın veri analizi bir kazanımın birden fazla karaktere/değere seslenebildiği gibi bazı karakterlerin/değerlerin içeriklerinin bir kesişim kümesi olabildiğini işaret etmektedir. Son olarak, çalışmanın bulgularına dayanarak mevcut ve gelecek çalışmalar ile uygulamalar açısından öneriler de bulunulmuştur.


The purpose of the study is to analyze the primary education 3rd grade social studies curriculum in terms of character education. In line with the aim, it was tried to find out the characters/values addressed by the primary education 3rd grade social studies course’s learning outcomes with their explanations. Descriptive and content analysis were conducted via document analysis which is one of the qualitative research methods. At the end of the data analysis of the study, it was found out that at least one character / value was addressed by the learning outcomes. The characters/values were namely; unity of family, sedulity, solidarity, democracy, sensitivity, economy, faith, cooperativeness, kindness, politeness, respect, responsibility, patriotism, helping each other, grace. Furthermore, the data analysis indicated and found out the contents of the characters / values. Moreover, the data analysis displayed that two or more learning outcome could address the same character / content and some characters’/values’ contents could have intersection set. Finally, on the basis of the findings, suggestions were made for practice and future research.

Published
2019-07-31
How to Cite
TEMIZ, Nida. İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi 2018 Yılı Öğretim Programının Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 147-154, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/180>. Date accessed: 01 oct. 2020.
Section
Makaleler / Articles