TEMIZ, Nida. İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi 2018 Yılı Öğretim Programının Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 147-154, july 2019. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/180>. Date accessed: 21 jan. 2021.