Temiz, N. 2019 Jul 31. İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi 2018 Yılı Öğretim Programının Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi. Başkent University Journal of Education. [Online] 6:2