Temiz, Nida. " İlkokul 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi 2018 Yılı Öğretim Programının Karakter Eğitimi Açısından İncelenmesi" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 6 Number 2 (31 July 2019)