Ergenler İçin Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeğinin Geliştirilmesi

  • Ali Eryılmaz Osmangazi Üniversitesi
  • Leyla Ercan Gazi Üniversitesi

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ergenler için ders çalışmaya motive olmayı ölçen bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma, 14-17 yaş arasındaki lise öğrenimi gören 180 kız ve 114 erkek olmak üzere toplam 294 ergen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, açımlayıcı faktör analizi ve bazı güvenirlik analizleri yapılmıştır. Bu çalışmada Genel İhtiyaç Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, açıklanan varyansı % 60.52 olan üç boyutlu bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin boyutları, “içsel motivasyon”, “dışsal motivasyon” ve “motivasyonsuzluk” olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik değerleri tatminkâr düzeyde bulunmuştur. Geliştirilen ölçeğe “ Ergenler İçin Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeği” ismi verilmiştir. Bu ölçekle, gelecekte çeşitli araştırmalar yapılarak alanın gelişmesine katkıda bulunulabilir.

Published
2017-10-12
How to Cite
ERYILMAZ, Ali; ERCAN, Leyla. Ergenler İçin Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeğinin Geliştirilmesi. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 34-40, oct. 2017. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/7>. Date accessed: 31 july 2021.
Section
Makaleler / Articles