Eryılmaz, Ali, AND Ercan, Leyla. " Ergenler İçin Ders Çalışmaya Motive Olma Ölçeğinin Geliştirilmesi" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 1 Number 1 (12 October 2017)