Sınıf Öğretmenlerinin Lisans Eğitimlerine İlişkin Görüşleri

Abstract

Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin almış oldukları lisans eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden olan olgubilim deseninde bir çalışmadır. Araştırmanın verileri, maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemiyle belirlenen 46 sınıf öğretmeninden toplanmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanan veriler, içerik analiziyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin, lisans eğitimlerini uygulama yönünden zayıf, teorik açıdan faydalı buldukları anlaşılmıştır. Sınıf öğretmenlerinin bir kısmı, öğrendikleri öğretim yöntem ve tekniklerinin birçoğunu uygulayabilirken bir kısmı uygulayamamaktadır. Lisans programında yer alan mesleki derslerin çoğu ile bazı alan bilgisi dersleri faydalı görülürken sayısal dersler başta olmak üzere bazı dersler faydasız görülmektedir. Sınıf öğretmenleri, 2018 sınıf öğretmenliği lisans programını büyük ölçüde olumlu karşılamıştır. Ayrıca lisans eğitimi olmadan öğretmenlik yapmanın önemli eksikliklere yol açacağı ifade edilmiştir.

Published
2023-01-31
How to Cite
MÜDÜROĞLU ARISOY, Feyza; ARISOY, Erdener; BOYDAK ÖZAN, Mukadder. Sınıf Öğretmenlerinin Lisans Eğitimlerine İlişkin Görüşleri. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 10, n. 1, p. 17-31, jan. 2023. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/492>. Date accessed: 02 oct. 2023.
Section
Makaleler / Articles