Müdüroğlu Arısoy, Feyza, Arısoy, Erdener, AND Boydak Özan, Mukadder. " Sınıf Öğretmenlerinin Lisans Eğitimlerine İlişkin Görüşleri" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 10 Number 1 (31 January 2023)