Müdüroğlu Arısoy, Feyza, Erdener Arısoy, & Mukadder Boydak Özan. " Sınıf Öğretmenlerinin Lisans Eğitimlerine İlişkin Görüşleri." Başkent University Journal of Education [Online], 10.1 (2023): 17-31. Web. 2 Oct. 2023