Özel Okul Öğretmenlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi ve Covid-19 Küresel Salgınının Performans Değerlendirme Sürecine Etkileri

  • Kevser Güneş Metin İstanbul Medeniyet Üniversitesi
  • Murat Bülbül İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen ve yöneticilerin görüşlerine dayalı olarak özel okullarda uygulanan öğretmen performans değerlendirme süreçlerinin bütüncül bir bakış açısıyla incelenmesidir. Bu bağlamda uygulamada yaşanan sorunların belirlenmesi ve performans değerlendirmesinin okullara katkılarının anlaşılması da amaçlanmıştır. Ayrıca Covid-19 küresel salgınının öğretmen performansının değerlendirmesine yönelik etkileri de belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın amaçlarına uygun olarak, nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Bu kapsamda özel okullarda öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesi sürecinin farklı açılardan değerlendirilmesi için farklı görevlerde bulunan 13 katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Araştırma verilerinin içerik analiziyle çözümlenmesi neticesinde elde edilen bulgulara ilişkin; “Kamusal denetime ilişkin görüşler”, “Kurumsal performans değerlendirme süreci”, “Performans değerlendirmede bireylere ilişkin sorunlar” ve “Covid-19 küresel salgını ve sonrasındaki performans değerlendirme süreci” temaları elde edilmiştir. Araştırma sonucunda özel okullardaki performans değerlendirme çalışmalarında önemli sorunlar yaşandığı, iyi kurgulandığı takdirde kurumsal ve bireysel gelişimin sağlanmasında önemli katkılar sağlayabileceği ve Covid-19 salgınının etkisiyle gittikçe dijitalleşen eğitimin, öğretmenlerin performanslarının değerlendirilmesi açısından önemli fırsatlar getirebilmesinin yanında yeni sorunlara yol açabileceği ve henüz uzaktan eğitime özgü bir öğretmen performans değerlendirme sisteminin oluşturulmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Published
2022-01-31
How to Cite
GÜNEŞ METIN, Kevser; BÜLBÜL, Murat. Özel Okul Öğretmenlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi ve Covid-19 Küresel Salgınının Performans Değerlendirme Sürecine Etkileri. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 9, n. 1, p. 87-101, jan. 2022. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/453>. Date accessed: 01 oct. 2022.
Section
Makaleler / Articles