Güneş Metin, Kevser, AND Bülbül, Murat. " Özel Okul Öğretmenlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi ve Covid-19 Küresel Salgınının Performans Değerlendirme Sürecine Etkileri" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 9 Number 1 (31 January 2022)