Güneş Metin, Kevser, & Murat Bülbül. " Özel Okul Öğretmenlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi ve Covid-19 Küresel Salgınının Performans Değerlendirme Sürecine Etkileri." Başkent University Journal of Education [Online], 9.1 (2022): 87-101. Web. 3 Jul. 2022