Uzaktan Eğitim Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması

Abstract

Bu çalışmanın amacı uzaktan eğitim sürecini deneyimleyen öğrencilerin uzaktan eğitime bakış açılarını öğrenme yönetim sisteminin özelliklerini de kapsayacak şekilde ele alan bir ölçek geliştirmektir. Çalışma kapsamında geliştirilen ölçek uzaktan eğitimin erişilebilirlik, kullanılabilirlik, tutum, teknolojik olanaklar ve özyeterlik alt boyutlarını içermektedir. Buna göre, 25 maddenin yer aldığı ölçeğin gerçek uygulamaları 1923 üniversite öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Ölçme aracının yapı geçerliğinin kanıtı olarak SPSS ve R istatistik programlarının kullanıldığı açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yürütülmüştür. Elde edilen bulgular ölçeğin beş faktörlü yapısı ile toplam varyansın %70.479’unu açıklayabildiğini göstermektedir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı .954 olarak hesaplanmıştır. Model uyumu için gerçekleştirilen analizlerde ise RMSEA değeri .05, GFI değeri .93, AGFI değeri .92, SRMR değeri .04, TLI değeri .96, CFI değeri .96 ve NFI değeri ise .95 olarak elde edilmiştir. Bu değerler toplanan verilerin önerilen modele uyumunun sağlandığına yönelik bilgiler vermektedir.


Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, öğrenme yönetim sistemi, ölçek geliştirme, geçerlik, güvenirlik.

Published
2021-07-31
How to Cite
GÖKÇE, Semirhan; ÖNAL, Nezih; ÇALIŞKAN, Erkan. Uzaktan Eğitim Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması. Başkent University Journal of Education, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 441-451, july 2021. ISSN 2148-3272. Available at: <http://buje.baskent.edu.tr/index.php/buje/article/view/430>. Date accessed: 03 july 2022.
Section
Makaleler / Articles