Gökçe, Semirhan, Önal, Nezih, AND Çalışkan, Erkan. " Uzaktan Eğitim Sürecini Değerlendirmeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması" Başkent University Journal of Education [Online], Volume 8 Number 2 (31 July 2021)